Velkommen hos

Skipperens Blomster

Leveringsbetingelser

Generelt leverer Skipperens Blomster altid inden for butikkens normale åbningstider, men Skipperens Blomster kan ikke love og garantere levering til et fast tidspunkt på dagen. Ved levering til opland forbeholder vi os ret til at viderebringe bestillingen til den nærmeste samarbejdspartner vi har. Vi leverer kun til Aalborg og omegn. Såfremt der ønskes levering til andre dele af landet bedes du kontakte butikkens personale for at høre nærmere herom.

Ved levering
På hverdage skal vi have din ordre senest kl. 17.00, for at kunne nå en levering inden for butikkens åbningstid.
Om lørdage skal vi have din ordre senest kl. 13.00, for at kunne nå en levering inden for butikkens åbningstid.

Ved levering på et bestemt tidspunkt skal det aftales med butikkens personale på tlf. 98 11 54 66.
Der vil ikke være udbringning søndage og helligdage - kun mærkedage hvor butikken holder åben. 

Ved afhentning
Ordre der bestilles til afhentning, skal helst være afgivet senest 2 timer før afhentning. Afhentning kan kun ske indenfor butikkens normale åbningstid.

Levering til begravelse
Det er meget vigtigt at Skipperens Blomster får oplyst tidspunkt, adresse, navn på afdøde at vide i forbindelse med leveirng til en begravelse.
Bestilling skal afgives senest dagen før inden kl. 12.00 eller før, hvis der er bånd med påtryk til bestilingen.
Såfremt det er en bestilling uden bånd, så bedes bestilingen senest ske inden kl. 14.00 dagen før begravelsen.

Ring eventuelt og aftal nærmere på tlf. 98 11 54 66 med en af vores medarbejdere.

Ingen hjemme ved levering - Hvad sker der så?
Hvis der ikke er nogen hjemme på leveringstidspunktet, så har Skipperens Blomster mulighed for at sætte bestillingen uden for døren eller levere hos naboen, såfremt vi har din accept på det. Hvis ikke at du har givet din accept til at stille bestillingen uden for døren eller aflevere bestillingen hos naboen, så tages bestillingen med retur til butikken og vi afleveres en seddel hvorpå der står hvor modtageren kan afhente ordren. 

Forsinkelse p.g.a. dårligt vejr
Såfremt der er snestorm, isslag eller andre ekstreme vejrforhold, så kan dette betyde forsinkelse af leveringerne.

Hvis modtageren ikke er hjemme
Har du givet mulighed for at vi kan sætte bestillingen uden for døren eller aflevere til naboen, gøres dette. Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger. Hvis det vurderes at temperaturen er for høj til at sætte chokoladen uden for døren, tages den med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente chokoladen snarest muligt i butikken. Forekommer der meget høje dagstemperaturer og manglende skyggeforhold, eller lave dagstemperaturer, sættes hverken blomster, vin eller chokolade uden for døren. Ligeledes kan der forekomme situationer hvor vi ikke sætter bestillingen udenfor døren, hvis vi vurderer at det ikke er forsvarligt at efterlade bestillingen. Hele bestillingen tages med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken.

Øvrige betingelser
Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med tilbage til butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtager eller afsender kontaktet pr. telefon.

Du kan med fordel give os mulighed for at tage bestillingen med til butikken, I fald der ikke er nogen hjemme. Vi afleverer et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. På den måde undgås eventuelle bortkomne bestillinger. Har kunden ønsket at modtage bekræftelse sendes den umiddelbart, når levering har fundet sted, hvis leverancen er i Danmark. Vi bekræfter ikke leverancer leveret i udlandet.

Levering kan ikke finde sted på søndage og helligdage (undtagen Mors Dag, Fars dag og Valentins Dag).

 

Ultimate Web